Tekstovi

1. Bluzeri

Iz dubine mi naviru zvuci

Jedna pesma iz oka mi zraci
Sve po malo je nalik na bluz
Crne bluzere bele decake
 
Crne zene seku vene
Beli klinci progone ih
Bele crni ubija bluz
 
Kocije bele vuku cetri ruke
Koliko znoja da se nebo ne ljuti
Ovo je neko sasvim drugo vreme
Ovde se ne zna ko te pljuje I krade

@ene }ute mu{ki rade
A odozgo smeje se zlo
One dole ubija bol
 
U polutami su ista sva lica
Ludi konji me vuku u more
Nocne more me bude u znoju
Necu tek tako ovde gubiti lik
 
Ko ce sada dici ruke
Ko ce smeti da odsvira bluz
Bez tog glasa pobedice zli

Iz dubine mi naviru zvuci
Jedna pesma iz oka mi zraci
Sve po malo je nalik na bluz
Crne bluzere bele de~ake


2. Stara Prica

Noć ti sakriva lice
a smeh ti odnosi vetar
i opet
stara priča
 
Znam da smehom se braniš
a o
či su suza pune
ja nemam vi{e
{ta da ka`em
 
Gleda{ me sada dok }utim
hladan te pogled sre}e
ose}am kako drhti{
prvi put gadno gubi{ boj


3. Deca Noci

Zatvaras oci
sa neba te pozdravlja noc,
na zidu nestaju sene,
lagano tones u san
 
a dobre vile iz bajke
sve cuvaju ti
 
Deca no}i, deca no}i
zvezde mesto lica nose
 
Tebi i meni
ova noc ce doneti mir,
ti ces mi pruziti sebe
a sebe cu tebi da dam
 
jer dobre vile iz bajke
sve cuvaju ti
 
Deca noci, deca noci
zvezde mesto lica nose


4. Sonny

Sony, Sony,
u mraku ti vidim o~i ~ujem ti glas,
moj Sony, Sony,
i mesec se smeje dok svira{ mu ti.
 
Sony, Sony,
po tvojoj ko`i `ivot sasvim je crn,
moj Sony, Sony,
po tvojoj du{i bezbri`an let.
 
Zato me ne daj ludim mislima,
Ubla`i boli, ne daj da se predam,
ne daj da djavoli odvuku me s njima,
Sony boy, odsviraj mi ne{to…
 
Sony, Sony,
tvoja harmonika je ve~iti spas,
moj Sony, Sony,
dozovi zvuke, na{timaj glas
 
i tako me ne daj ludim mislima,
ubla`i boli, ne daj da se predam,
ne daj da djavoli odvuku me s njima,
Sony boy, odsviraj mi ne{to…


5. Ti I Ja

Ove zime premalo snega
pa i tebe kao da nije bilo
tragovima nigde ni traga
a se}anja odavno nisu dovoljna
 
Ove no}i previ{e snova
u ~a{e sipam ti{inu u kockama
mogu da se vidim il ne vidim
u crnu pticu da se pretvorim
 
Samo ne da te dodirnem
sad je sve kao pitanje
boli me ovo }utanje
~a{a je ipak samo jedna
 
Ti i ja
ti i ja


6. Jos Jedna Noc Bez Nje

Jo{ jedna no} bez nje
 
Ovaj ponedeljak ~udan je
neko mi jutro ukrao,
nebo krpa sa druge strane,
vrag okrenuo ga.
 
Pobeglo milje iz jastuka
neko joj vlasi odneo,
djavolji prsti na nedrima
zvezde bri{u iz sna.
 
Jo{ jedna no} bez nje
 
Brda stoje na granama
Miri{e zima - leto je,
krevet memljiva pe}ina
osmeh napu{ta me
 
Jo{jedna no} bez nje7. Laku Noc

Slu{am no}
Ni{ta ~udnije no obi~no di{e
Sve je tu
i ni~eg nema {to poznato nije
 
Samo sa tobom, samo sa tobom
ruke ne }ute u krilu
Samo sa tobom
jutro uvek bi}e ko pre
 
Gledam grad
Ho}u jo{ jednom da se pozdravim s njim
Kao pre
kad smo mu pevali onako iz ljubavi
 
Samo sa tobom, samo sa tobom
glas ne drhti od tuge
samo sa tobom
pesma uvek bi}e ko pre
 
Laku no} i miran ti san,
samo lepo sanjaj,
Sad smo tu i ona i ja
Sanjaj san sa nama
 
Tako je to
na stara mesta dodju novi ljudi
Dal neko zna
da nam je reka ovde pri~ala pri~e
 
Samo sa tobom, samo sa tobom
Iznova ~ujem taj glas
Samo sa tobom
Zauvek }u pevati to8. Predinvi Stve

Kona~no oti{la si mami
odjednom
nervozno skupljaju}i stvari
za sobom
jer sami
jos }emo ne{to uraditi
ovako su dani
suvi{e kratki
 
Kona~no primi}e me krevet
kompletno
spokojno u~i}e{ kraj pe}i
uz ma~ku
a strine, tetke baja i deda
svi }e mir da ti daju
bolje od mene
 
O mama,
kako je svet velik i lep
 
Nespretno prolaze mi dani
i no}i,
ko da mi fali jedna ruka
il noga,
od buba nesmem po podu hodati
spavam u }o{ku
krevet mi velik
 
Vrati se, vrati se
 
O mama, kako je ru`an i mali svet


9. Katarina

U moj je svet
U{la na zadnja vrata
Na prstima u mrak
I }ute}i
spustila svoja krila
sa osmehom od zvezda
na moj dlan
 
Sa obraza
tragove kapi du{e
uklonila za tren
Zavirila
dublje od dna u o~i
i pogledom
vratila im sjaj
 
Katarina od sna
 
Ko opijen
bogove jurim s neba
ne donose mi spas
Ni ne mare
lete i samo }ute
ko kameni
a vi{e nema je
 
Katarina od sna


10. Jaci Od Svega

Vidi{ li kako je no}as hladno I belo
I pao je prvi sneg
Bude se ledene zamke oko nas
Sve bli`e su lica od stakla
 
Al mi smo dovoljno jaki za sve
Mo`emo istopiti sneg
Mi smo mnogo ja~i od njih
Ni vile madjija nemaju
 
Al mi smo dovoljno jaki za sve
Mo`emo istopiti sneg
Mi smo mnogo ja~i od njih
Ni vile madjija nemaju
Protiv nas
 
Dobro znam I sutra bi}e snega
Ledenih zamki I zlih vila
I jutra }e biti mra~na I hladna
A }utanje prekri}e grad
 
Al mi smo dovoljno jaki za sve
Mo`emo istopiti sneg
Mi smo mnogo ja~i od njih
Ni vile madjija nemaju
 
Al mi smo dovoljno jaki za sve
Mo`emo istopiti sneg
Mi smo mnogo ja~i od njih
Ni vile madjija nemaju
Protiv nas


No comments:

Post a Comment